Poziom 1.11. Jak uczyć się przedmiotów humanistycznych na przykładzie j. polskiego i angielskiego oraz historii?

1.11. Motto Ze wszystkiego trzeba wiedzieć to, co jest niezbędne, a nie wyłącznie z wybranych dziedzin wszystko. 1.11. Wprowadzenie Ucząc się przedmiotów humanistycznych, poznajemy naszą historię, języki obce, uczymy się budować wypowiedzi, pisać wypracowania, raport. Zdobywamy cenne umiejętności, które potem przydają się w codziennym życiu i w pracy. Ucząc się Języka polskiego, nie tylko nabieramy […]

Czytaj więcej

Poziom 1.10. Jak uczyć się przedmiotów ścisłych na przykładzie matematyki i fizyki?

1.10. Motto Matematyka jest królową nauk. 1.10. Wprowadzenie W sprawnym uczeniu się przedmiotów ścisłych bardzo pomaga zapoznawanie się z danym obszarem od prostych, ale bardzo reprezentatywnych przykładów, teorii i zadań aż stopniowo po coraz trudniejsze. Ważne jest także samodzielne rozwiązanie zadania na kartce. Nie wystarczy przeanalizować i zrozumieć albo tylko przejrzeć notatki. 1.10.1 Jak uczyć […]

Czytaj więcej

Poziom 1.9. Dlaczego warto używać metody pytań i odpowiedzi?

1.9. Motto Kto pyta, nie błądzi. 1.9. Wprowadzenie Wykorzystując sposób uczenia się z wykorzystaniem pytań i odpowiedzi, nowo przyswajaną wiedzę możemy szybko przenieść do pamięci długotrwałej. Ponadto metoda ta pozwala skutecznie weryfikować czy dobrze znamy już dany materiał. 1.9.1. Na czym polega metoda uczenia się z wykorzystaniem pytań i odpowiedzi? Metoda ta jest bardzo prosta. […]

Czytaj więcej

Poziom 1.8. Jak szybko i na długo zapamiętać materiał?

1.8. Motto Powtarzanie, matką uczenia się. 1.8. Wprowadzenie Aby szybko i na długo zapamiętać materiał, trzeba go dobrze zrozumieć i opracować, sporządzając potem dobre notatki i gromadząc dodatkowe materiały. Następnie na różne sposoby przetworzyć i potem w optymalny sposób, w coraz to dłuższych odstępach czasu powtarzać aż do momentu zapamiętania. Na końcu należy zweryfikować stopień […]

Czytaj więcej

Poziom 1.7. Jak gromadzić wiedzę i budować swoja bazę danych?

1.7. Motto Materiały, z których uczysz się, na co dzień, dobrze zarchiwizuj, a będą nieocenioną pomocą przy powtórkach do matury czy egzaminu. 1.7. Wprowadzenie Czytelne, przejrzyste i dobre merytorycznie materiały, z których uczyliśmy się, na co dzień w szkole oraz dobrze zarchiwizowane, to klucz do dobrego i szybkiego przygotowania się do matury lub egzaminu. Materiały […]

Czytaj więcej

Poziom 1.6. Jak sprawnie notować?

1.6. Motto Robię raz, a porządnie, i ma działać 1.6. Wprowadzenie Bardzo dobre notatki, zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym, są kluczowe, jeśli chodzi o sprawne przyswojenie wiedzy potrzebnej do bardzo dobrego zdania egzaminu. 1.3.1. Dlaczego czytelny i przejrzysty zapis notatek jest ważny? Dzięki porządnym notatkom, zrobionym przejrzyście i czytelnie, szybciej i lepiej przyswajamy […]

Czytaj więcej

Poziom 1.5. Jak czytać i przeglądać książki i inne materiały?

1.5. Motto Od ogółu do szczegółu – jeden ze sposobów poznawania nowych rzeczy. 1.5. Wprowadzenie Z książką, czasopismem, podręcznikiem warto najpierw zapoznawać się zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”, a potem po kolei (strona po stronie) lub nauczyć się konkretnych rozdziałów w zależności od potrzeb. 1.5.1. Jaki zwyczaj możemy wypracować sobie do czytania książek, […]

Czytaj więcej