Poziom 1.6. Jak sprawnie notować?

1.6. Motto

Robię raz, a porządnie, i ma działać

1.6. Wprowadzenie

Bardzo dobre notatki, zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym, są kluczowe, jeśli chodzi o sprawne przyswojenie wiedzy potrzebnej do bardzo dobrego zdania egzaminu.

1.3.1. Dlaczego czytelny i przejrzysty zapis notatek jest ważny?

Dzięki porządnym notatkom, zrobionym przejrzyście i czytelnie, szybciej i lepiej przyswajamy wiedzę. Jeśli mamy notatki przygotowane niestarannie i nieczytelnie i się z nich uczymy, to potrzebujemy dużo więcej czasu, aby je przyswoić i wyniki na egzaminach są na ogół znacznie słabsze, niż jeśli uczylibyśmy się z przejrzystych, dobrych notatek.

1.6.2. Jak notować?

Podczas notowania możemy stosować akapity, wypunktowania, wyróżnienia. Warto starać się pisać możliwie najczytelniej i najprzejrzyściej, korzystać z segregatorów, dzięki temu w każdej chwili możemy dodać nie tylko nowe notatki, lecz także np. kserówki, dodatkowe obrazki. Warto stosować różne kolory długopisów, markerów. Podobnie jak przy czytaniu książki: warto wypisywać sobie pytania. Np. do notatek z języka polskiego: „Jakie są przykładowe znaczenia dżumy, w kontekście wydarzeń zaprezentowanych w książce o tym tytule?”

1.6.3. Jak przygotować dobre notatki pod względem merytorycznym?

Aby notatki były jak najbardziej wartościowe, to warto, aby poza tym, że jest w nich wiedza przekazana i wymagana przez nauczyciela, znajdowało się w nich również rozwinięcie tych treści oparte o podręczniki i inne pomoce dydaktyczne, tak, aby np. ucząc się biologii przed rozpoczęciem studiów medycyny, mieć konkretną bazę i solidną wiedzę, aby bardzo dobrze zdać maturę.

1.6.4. Co można wykorzystać do notowania?

Do notowania w praktyce bardzo dobrze sprawdzają się segregatory, np. A4 i A5 (w zależności od typu notatek). Np. gdy jest dużo rysunków, to warto mieć kartki A4, gdy jest dużo tekstu, warto korzystać z kartek A5, wówczas mamy mniejsze porcje wiedzy do przyswojenia jednorazowo, które nie straszą swoją objętością.

Można również notować bezpośrednio na laptopie. Jeśli jest taka możliwość, to – np. wykład z historii – można nagrać na telefonie i potem przepisać.

Jeśli można robić zdjęcia, np. wykresów na tablicy, to warto je zrobić.

Prowadzący także bardzo często udostępniają prezentacje do wykładu. Takie prezentacje warto wydrukować i zapisywać na nich dodatkowe informacje.  Bazując na nich, szukać poszerzenia zagadnień w podręcznikach, internecie.

1.6. Ćwiczenia
A teraz: w ramach ćwiczeń, pobierz i wydrukuj załączony plik: Poziom_1.6._MasterStudentPL.pdf

  • przeczytaj pytania i wypisz długopisem po 3-5 odpowiedzi do nich, dzięki temu dobrze uświadomisz sobie poruszane tu zagadnienia, zapamiętasz je i dostosujesz do swoich potrzeb;
  • kartki zachowaj sobie w segregatorze i przejrzyj je po 1 dniu, następnie – po 7 dniach, potem – po miesiącu;
  • przeglądając Twoje odpowiedzi po 7 i 30 dniach, wypisuj najważniejsze odpowiedzi i inne wnioski, jakie wyciągnąłeś w stosunku do siebie, przerabiając ten rozdział z poziomu pierwszego.

1.6. Podsumowanie

Notatki zrobione raz, ale porządnie – np. z matematyki, fizyki, chemii, historii – i umieszczone w segregatorze, to bardzo cenna baza do powtórek i bezpośrednich przygotowań przed maturą czy też egzaminem. Jeśli już raz się z nich uczyliśmy, na ich podstawie zdawaliśmy klasówki i egzaminy, to potem można bardzo szybko sobie z nich wszystko powtórzyć i bardzo dobrze zdać maturę lub przygotować się do odpowiedzi podczas obrony.

Przewodnik po MasterStudent.PL

Przeczytałeś, skorzystałeś, podziel się ze znajomymi. Powodzenia!

MasterStudent.PL Team

MasterStudent.PL Team

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.