Poziom 2.4. Jak dobrze wyznaczyć cele – tak, aby nas mocno motywowały do działania?

2.4. Motto

Czas jest jak wiatr, dobrze wykorzystany doprowadzi Cię do każdego celu.

Poziom_2_4_1

2.4. Wprowadzenie

Od naszych celów zależy nasz sukces. Gdy są ambitne, dobrze i szczegółowo określone, to wówczas osiąganie ich sprawia nam olbrzymią satysfakcję i radość. Jeśli codziennie sobie o nich przypominamy i często o nich myślimy, to mamy jeszcze większą motywację i wytrwałość, by je osiągnąć.

2.4.1   Dlaczego warto określić sobie cele, jakie chcemy osiągnąć w każdej dziedzinie naszego życia?

Zanim zabierzesz się za realizację zadań, powinieneś ustalić, co chcesz osiągnąć w każdym obszarze swojego życia (szkole, studiach, pracy, zdrowiu/sporcie, finansach, …). Od tego, jak konkretnie wyznaczysz poszczególne cele, zależy Twoja wydajność i produktywność. Mając świadomie określone cele i realizując poszczególne kroki, aby je osiągnąć, będziesz w stanie szybciej i więcej osiągnąć w uczeniu się i pracy. Będziesz jak statek, który wykorzystuje najlepiej wiatr i prądy morskie, aby dotrzeć do konkretnego portu. Bez określenia konkretnego celu – portu, do którego zmierzasz, dopłyniesz w przypadkowe miejsce – tam, gdzie cię zaniosą fale i wiatr. Jeśli cel jest konkretny, to wytrwalej będziesz realizować etapy, które prowadzą do jego osiągnięcia.

Mając określone co, dlaczego i w jakiej kolejności chcemy osiągnąć, będziemy mieli większą motywację. Cele warto spisać na kartce długopisem. Badania pokazują, że niewielki procent osób spisuje swoje cele. Okazuje się, że ta nieduża grupa osiąga nawet kilka razy więcej niż osoby, które nie praktykują spisywania celów. Dotyczy to ludzi z różnym wykształceniem i wykonujących różne prace czy prowadzących różne firmy.

Poziom_2_4_2

2.4.2      Jak skutecznie wyznaczyć cele?

Skuteczne wyznaczanie celów składa się z 7 klasycznych kroków. Każdy z kroków możemy zrobić niezależnie, ale wykorzystanie kilku kroków jednocześnie jest bardziej skuteczne, daje efekt synergii i może kilkukrotnie zwiększyć naszą efektywność.

Krok pierwszy: Precyzyjnie określ, co chcesz osiągnąć. Określ, co chcesz osiągnąć w różnych obszarach swojego życia – nauce, pracy, życiu rodzinnym; jakie cele zrealizować.

Krok drugi: Zapisz swoje cele na kartce. Zapisz cel i miej go stale na widoku, np. na biurku na kartce. Przypominając sobie o nim codziennie rano, będziesz nawet podświadomie o nim myślał i wytrwalej dążył do jego realizacji. Niezapisany cel szybko ulatuje z głowy.

Krok trzeci: Wyznacz termin, w którym cel powinien być zrealizowany. Bez określenia daty końcowej dużo mniej osiągniesz. Będziesz przekładał realizację zadań niezbędnych do osiągniecia celu na później, na kolejny dzień. Mając termin końcowy, łatwiej jest zaplanować zadania cząstkowe na kolejne dni, aby ostatecznie dojść do upragnionego celu.

Krok czwarty: Przygotuj listę zadań, które są niezbędne do osiągnięcia danego celu. Listę czynności warto uzupełniać o nowe czynności, które są potrzebne do realizacji celu. Mając taką listę, szerzej widzimy, co trzeba zrobić, aby osiągnąć dany cel. Możemy pogrupować zadania, aby je efektywniej realizować.

Krok piąty: Listę zadań przeredaguj na plan dziania. Ustal grupy czynności, które trzeba zrealizować razem, określ priorytety – co trzeba zrobić najpierw, co później. Dzięki spisanym celom i planowi działania cel osiągniesz w znacznie krótszym czasie.

Krok szósty: Zrób pierwszy krok, zacznij działać już teraz. Zrób coś, co odrobinę przybliży Cię do celu. Nie odkładaj tego na kolejny dzień czy tydzień. Oczywiście uwzględnij tu priorytety.

Krok siódmy: Tak planuj pracę na każdy dzień, aby codziennie robić coś, co zbliży Cię do głównego celu. Np. jeśli przygotowujesz się do egzaminu, codziennie naucz się fragmentu z materiałów, które masz do egzaminu, przerób pewną porcję nowych slajdów z prezentacji. Działaj wytrwale.

Poziom_2_4_3

2.4. Ćwiczenia

2.4.1 Wypisz na kartce 7 celów, które chcesz osiągnąć w przyszłym roku. Cele wypisuj tak, jakbyś już je zrealizował. Np. Zdałem egzamin do certyfikatu FCE. Zdałem maturę z matematyki na 100%….

2.4.2 Wybierz najważniejszy cel. Zapisz termin jego wykonania oraz listę czynności niezbędnych do jego wykonania na kartce. Następnie rób codziennie coś, co przybliży Cię do tego celu. To samo możesz zrobić dla innych celów: data zakończenia + zadania do zrobienia.

Cel 1: …

Data realizacji: …

Zadania:

1: …

2: …

3: …

Cel 2: …

Data realizacji: …

Poziom_2_4_4

2.4 Podsumowanie

Jasne, precyzyjne i spisane cele bardzo mocno motywują do działania. Pozwalają wyrwać się z bezładu i realizowania przypadkowych zdań, które nie prowadzą do maksymalnego wykorzystania czasu i uzyskania jak największego zwrotu z naszych nakładów pracy.

Gdy myślimy o swoich celach, to jeszcze bardziej napędza nas do ich realizacji. Osiągnięcie kolejnych kroków i ostatecznych celów daje satysfakcję, zadowolenie i energię do realizowania kolejnych.

Warto wieczorem przypomnieć sobie o swoich celach, a rano także zacząć od ich przeczytania i rozpocząć pracę od realizacji najważniejszego w danym momencie celu.

MasterStudent.PL Team

MasterStudent.PL Team

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.